Poldanor S.A., Projekt OZERISE, Prime Food Sp. z o.o......

  • System analizy procesu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
  • System wsparcia norm jakościowych w procesie produkcji trzody chlewnej (monitoring parametrów środowiskowych)
  • Pełen bilans energetyczny pracy biogazowni
  • System monitoringu danych z liczników energii i ciepła zastosowany w rozproszonej infrastrukturze inwentarskiej
  • Wdrożenie centralnej platformy wizualizacji Erco. Net w sieci WEB dla analityków i użytkowników końcowych w produkcji zwierzęcej
© 2002-2017 NMG