PGE Górnictwo i Energetyka S.A. - Oddział Elektrociepłownia Lublin – Wrotków, Enea S.A Oddział w Bydgoszczy, BD Energia Sp. z o.o., H.Cegielski - Energocentrum Sp. z o.o., ...

  • Automatyzacja rozliczeń kontrahentów z terenu całego kraju dla danego Operatora Handlowego
  • Unifikacja różnoźródłowych danych do rozliczeń
  • System zdalnego odczytu danych w technologii GPRS
  • System bilansowania mediów energetycznych
  • System do analizy energetycznych kosztów własnych wytwórcy kogeneracyjnego
  • System obszarowego bilansowania poboru mocy
  • System wizualizacji pracy układów telemechaniki w GPZ
© 2002-2017 NMG