Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, Politechnika Białostocka, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Szpital Uniwersytecki nr 1 i nr 2 w Bydgoszczy, Urząd Miejski w Płońsku, PKT Gdynia Sp. z o. o., ZDMiKP w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ...

  • System do dydaktyki - służący do prowadzenia analiz porównawczych urządzeń pomiarowych w zakresie:
    • optymalizacji energochłonności
    • parametrów jakościowych 
  • Kompleksowa usługa przygotowania i przeprowadzenia utworzenia grupy zakupowej składających się z jednostek miejskich oraz podległych miastu (jako inwestor zastępczy)
  • System wsparcia procesu aktywnego zakupu energii elektrycznej i gazu
  • System BMS zarządzający pracą placówki
  • System rozliczenia zużycia energii elektrycznej
© 2002-2017 NMG