Zarząd MNG S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia zamknięto z powodzeniem emisje obligacji serii D. 

Spółka NMG S.A.

informuję, że w dniu 16.08 2017 roku poprzez Ventus Asset Management  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

otwarto zapisy na emisję obligacji serii D.

Emisja ma charakter prywatny.

 

Uchwała w sprawie emisji obligacji serii D 

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się firmy NMG S.A. o dofinansowanie w ramach działania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przesyłam zapytanie ofertowe, którego tematykę przybliży Państwu zapoznanie się z załączonymi w wiadomości e-mail dokumentami.

Zapytanie Ofertowe NMG

Załącznik nr 1 Wzór Oferty

Informacja o wyborze

Spółka NMG S.A. informuję, że w dniu 31.07 2017 roku spółka dokonała wykupu emitowanych przez siebie obligacji serii A i B wraz z należnymi odsetkami zgodnie z deklaracją złożoną w pismach do obligatariuszy serii A i B z dnia 09.06.2017 i 18.06.2017 r.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że NMG S.A. została nominowana do tytułu:

Polska Nagroda Innowacyjności 2017

w kategorii:

Innowacyjna firma

za utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego.

List Nominacyjny

© 2002-2017 NMG