Spółka NMG S.A.

informuję, że w dniu 16.08 2017 roku poprzez Ventus Asset Management  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

otwarto zapisy na emisję obligacji serii D.

Emisja ma charakter prywatny.

 

Uchwała w sprawie emisji obligacji serii D 

© 2002-2017 NMG