NMG oferuje Państwu pełne wsparcie na każdym etapie wdrażanego projektu (rozwiązania), który realizujemy w następujący sposób:

Ocena projektu

 • oszacowanie wielkości projektu i potencjału jego efektywności
 • określenie celu projektu

 Audyt

 • wizja lokalna z analizą procesów oraz istniejących instalacji, w tym mediów energetycznych (energii elektrycznej, ciepła, gazu, sprężonego powietrza,  wody, pary wodnej, gazów technicznych, etc.)
 • określenie mierników realizacji celu
 • opracowanie całościowej koncepcji rozwiązania
 • prezentacja koncepcji

Oferta

 • szczegółowa i modułowa oferta przygotowana w oparciu o koncepcji
 • harmonogram projektu
 • ocena inwestycji (czas realizacji, złożoność, koszt, korzyści, czas zwrotu)

 Projekt funkcjonalny

 • definicja projektu
 • specyfikacja istotnych wymagań klienta
 • definicja mierników osiągnięcia celów
 • opis rozwiązania
 • sposób realizacji
 • propozycje zmian organizacyjnych lub zmian w procesach 

Wdrożenie

 • zarządzanie projektem
 • dostawa i montaż urządzeń
 • instalacja i konfiguracja Platformy ERCO.Net – spersonalizowane ekrany do monitorowania, sterowania i analiz
 • integracja danych z systemem
 • szkolenie

Optymalizacja

 • analiza i interpretacja zebranych danych
 • identyfikacja niezbędnych zmian i określenie potencjału oszczędności
 • zwiększenia efektywności
 • podjęcie działań oszczędnościowych
 • działania optymalizacyjne

 Dalsza współpraca i udoskonalenia

 • usługi typu maintenance, SLA, przeglądy i naprawy
 • kolejne rozbudowy wdrożonego rozwiązania
 • stały monitoring efektywności
© 2002-2017 NMG