1. Optymalizacja cen zakupu energii

 • doradztwo techniczne
 • projektowanie instalacji elektrycznych
 • dobór i wsparcie w negocjowaniu z dostawcą parametrów mocy umownej i energii elektrycznej
 • prowadzenia pełnych postępowań przetargowych w imieniu Inwestora z wyborem dostawcy mediów energetycznych
 • tworzenie i utrzymywanie grup zakupowych
 • kompensacja energii biernej (dobór, remonty i budowa baterii kondensatorów)

 2. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej, gazu, ciepła, wody, sprężonego powietrza itp.

 • analiza zużycia mediów
 • projektowanie instalacji, instrukcji współpracy ruchowej
 • dobór urządzeń kontrolnych i pomiarowych
 • usługi integratorskie związane z wdrażaniem systemów informatycznych
 • wykonywanie instalacji i systemów klasy Erco. Net w systemie „pod klucz”
 • kompleksowe wykonawstwo układów rozliczeniowych energii elektrycznej nN, SN oraz WN
 • kompleksowe wykonawstwo instalacji wewnętrznych innych mediów
 • kompleksowe wykonawstwo układów kompensacji energii biernej (dobór, remonty i budowa baterii kondensatorów)
 • audytów instalacji energetycznych różnych mediów
 • outsourcing utrzymania sieci i instalacji
 • kompleksowe wykonawstwo układów zasilania

3. Zarządzanie procesami produkcji

 • konsulting w zakresie projektowania rozwiązań IT
 • usługi integratorskie związane z wdrażaniem systemów informatycznych
 • wykonywanie instalacji i systemów klasy Erco.Net w systemie „pod klucz”
 • odczyt danych ze sterowników maszyn oraz linii produkcyjnych
 • zabudowa układów pomiarowych i czujników na maszynach i liniach produkcyjnych
 • analiza czasu pracy (maszyn, linii produkcyjnych, pracowników)

4. Zarządzanie obiektami

 • projektowanie instalacji elektrycznych
 • dobór urządzeń kontrolnych i pomiarowych
 • opracowanie koncepcji i projektów systemów optymalizacji kosztów energochłonności obiektów
 • konsulting w zakresie projektowania rozwiązań IT
 • wykonywanie instalacji i systemów klasy Erco.Net w systemie „pod klucz”
 • wykonywanie instalacji i systemów klasy BMS w systemie „pod klucz”
 • outsourcing utrzymania sieci i instalacji
 • kompleksowe wykonawstwo układów zasilania

5. Wsparcie systemów zarządzania jakością (ISO 9001; ISO 50001; HACCP; GMP….)

 • konsulting w zakresie projektowania rozwiązań IT
 • usługi integratorskie związane z wdrażaniem systemów informatycznych
 • wykonywanie instalacji i systemów klasy Erco. Net w systemie „pod klucz”
 • zdalny nadzór nad monitorowanymi parametrami
 • usługi Helpdesk
 • zarządzanie alarmami i alertami

6. Wsparcie prosumenta

 • projektowanie instalacji elektrycznych
 • doradztwo techniczne, usługi doradcze i techniczne przy pozyskiwaniu projektów związanych z OZE
 • doradztwo przy wyborze podwykonawców i dostawców urządzeń
 • wykonywanie instalacji i systemu klasy Erco.Net w systemie „pod klucz”
 • udział w przygotowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • ocena i optymalizacja rozmieszczenia elektrowni
 • doradztwo w zakresie pozyskania finansowania projektów związanych z OZE
 • doradztwo w przygotowaniu wniosków o finansowanie ze środków publicznych (Fundusze strukturalne i spójności, NFOŚiGW)
 • doradztwo przy negocjacjach z instytucjami finansowymi

 

© 2002-2017 NMG