Misją NMG jest rozwój, promocja i wdrażanie najnowocześniejszych technologii informatycznych związanych z jednej strony z zarządzaniem infrastrukturą pomiarową Operatorów Sieci Dystrybucyjnych, a z drugiej strony produkcją, automatyką przemysłową i budynkową (BMS) oraz optymalizacją zużycia mediów energetycznych u ich odbiorców i integracją różnych systemów IT.

Wszystkie te działania mają również na celu poprawę stanu środowiska naturalnego.

 

Misję tę NMG realizuje poprzez:

 • Innowacyjne rozwiązania, które są najlepsze i najefektywniejsze,
 • proponowanie rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami klienta i przynoszących mu wymierne korzyści ekonomiczne i organizacyjne,
 • sprzedaż rozwiązań biznesowych, a nie kolejnego systemu czy jego modułu,
 • posiadaną wiedzę i umiejętności pracowników NMG, które są unikalne,
 • profesjonalizm wszystkich działań, który buduje lojalność klientów,
 • realizację celów strategicznych i operacyjnych.

Lata praktyki, wykwalifikowana kadra kierownicza oraz doświadczony zespół pra­­co­w­ników pozwa­lają traktować każde zlecenie i każdego klienta w sposób indy­widualny, co w końcowym efekcie ma bezpo­średnie przełożenie na jakość naszego produktu i zadowolenie Klienta.

Utrzymanie oraz ciągłe doskonalenie efektywnie funkcjonującego Sy­ste­mu Zarzą­dza­nia Jakością, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz wymaganiami prawnymi, ma na celu wzrost zaufania klientów co do jakości naszych wyrobów i usług, a tym samym umocnie­nie naszej pozycji na rynku.

 

Politykę Jakości realizujemy konsekwentnie poprzez następujące cele strategiczne:

 • poszerzanie oferty asortymentowej,
 • optymalizacja efektów ekonomicznych,
 • stałe podnoszenie wiedzy w celu stosowania najnowocześniejszych i najbardziej niezawodnych narzędzi i technologii informatycznych,
 • współpraca ze sprawdzonymi dostawcami i podwykonawcami, gwarantującymi wysoką jakość wyrobów i usług,
 • poprawa organizacji pracy oraz zwiększenie świadomości pro-jakościowej pracowników i stałe podnoszenie ich kwalifikacji.

 

Dewiza, która inspiruje nasze działania brzmi:

Prawdziwą jakość osiągamy, gdy wraca do nas klient, a nie produkt

 

Realizacja Polityki Jakości oraz funkcjonowanie syste­mu są systematycznie nadzorowane poprzez audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania oraz audity niezależnej jednostki certyfikującej.

 

Zobowiązuje się cały personel do znajomości, stosowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Prezes Zarządu
Janusz Laskowski

 

© 2002-2017 NMG