ERCO.Control

Wizualizacja i sterowanie

Wizualizacje i sterowanie

 Internetowa aplikacja typu on-line, umożliwiająca w sposób intuicyjny i przystępny odwzorować sieć pomiarową, urządzenia pomiarowe oraz urządzenia pomocnicze wraz z ich właściwościami konfiguracyjnymi i prezentacyjnymi. Poprzez aplikację możliwe jest także zdalne sterownie pracą podłączonych urządzeń.

Cechy

 • Wbudowany tryb projektowania ekranów
 • Biblioteka obiektów wraz z kluczowymi parametrami
 • Integracja z kanałami komunikacyjnymi (sms, e-mail, etc.)
 • Graficzna wizualizacja stanu instalacji, łączników, zaworów, etc.
 • Dowolna forma wizualizacji monitorowanych parametrów (wskaźniki cyfrowe, analogowe, wykresy, raporty)
 • Integracja z programami graficznymi

Możliwości

 • Śledzenie on-line zużycia mediów
 • Wizualizacje graficzne wraz z symbolami sygnalizującymi stany pracy:
  • Maszyn produkcyjnych
  • Linii produkcyjnych
  • Instalacji
 • Zdalne wprowadzanie nastaw do sterowników i regulatorów
 • Zdalne sterowanie zmianami stanu pracy odbiorników
 • Wyłączenie odbiorników w funkcji mocy maksymalnej (strażnik mocy)
© 2002-2017 NMG