ERCO.Energy

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią

ERCO.Energy to aplikacja do rejestracji i analizy danych o zużyciu mediów energetycznych, przygotowana do współpracy z urządzeniami pomiarowymi różnych mediów i wielkości fizycznych. Stanowi ona rozbudowane narzędzie dostosowane do nowych, rynkowych zasad rozliczeń z poszczególnymi dostawcami mediów, jak i do analizy rozpływu i bilansowania zużycia wszystkich nośników energii pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi (organizacjami obcymi, wydziałami, budynkami). Wyposażona jest w bogate funkcje i opcje analityczne, prognostyczne, planistyczne i symulacyjne. 

Cechy

 • Ewidencja oraz obsługa nieograniczonej ilości PPE (Punktów Poboru Energii)
 • Ewidencja oraz obsługa nieograniczonej ilości obwodów wewnętrznych
 • Monitorowanie zużycia energii i efektywności pracy odbiorników
 • Podstawowe funkcjonalności managera energochłonności to:
  • strażnik mocy
  • analizy graficzne profili zużycia (trendy)
  • punkty wirtualne (wyliczanie wskaźników „w locie”)
  • raporty zużycia i rozliczeniowe
  • analizy jakości zasilania

 

Możliwości

 • Wykorzystywanie zebranych informacji w celu optymalizacji wykorzystania energii
 • Minimalizacja strat energii i kosztów eksploatacji
 • Identyfikacja obszarów wymagających poprawy efektywności energetycznej
 • Śledzenie aktualnych i historycznych wskaźników energochłonności i efektywności
 • Rozliczanie kosztów mediów energetycznych wg dowolnych struktur  (np. zgodnie ze strukturą MPK)
 • Monitorowanie jakości napięcia zasilającego oraz alarmowanie o zdarzeniach w sieci - przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń pomiarowych
© 2002-2017 NMG