ERCO.Facility

Zarządzanie infrastrukturą

Zarządzanie infrastrukturą

System informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o infrastrukturze (budynkach, sieciach, instalacjach, maszynach, urządzeniach), ich głównych cechach, lokalizacji geograficznej, najważniejszych datach z punktu widzenia ich eksploatacji

Cechy

 • Ewidencja infrastruktury
 • Elektroniczna baza dokumentacji projektowych, eksploatacyjnych i innych
 • Wspomaganie planowania przeglądów i remontów
 • Wizualizacje rzutów instalacji i uytuowania obiektów

 

Możliwości

 • Wszechstronne zarządzanie cyklem życia i konserwacją wszelkiego rodzaju zasobów infrastruktury przedsiębiorstwa na jednolitej platformie:
  • zlecenia pracy
  • usługi
  • umowy
  • materiały
  • zaopatrzenie
  • zasoby infrastruktury
 • Zarządzanie i monitoring obiektów typu Data Center
  • biblioteki urządzeń sieciowych i serwerowych
  • widoki (Dashboardy)
  • planowanie rozmieszczenia zasobów i zmian w konfiguracji szaf
  • energochłonność obiektów
  • ewidencja zasobów
  • alarmy i zdarzenia z urządzeń aktywnych
  • raportowanie
© 2002-2017 NMG