Pulpity Menadżerskie

Pulpity Menadżerskie

Pulpity Menadżerskie umożliwiają prezentację na ekranie monitora wybranych przez użytkownika danych w postaci atrakcyjnych gotowych komponentów graficznych (urządzania, schematy, wykresy, tabele i inne). Dzięki temu użytkownik uzyskuje szybki dostęp do najważniejszych i skondensowanych informacji bez konieczności uruchamiania każdorazowo wybranych modułów funkcjonalnych i przełączania się pomiędzy nimi.

Możliwości

 • Wizualizacje skoncentrowane na wskaźnikach i procesach:
  • wskaźniki w perspektywie finansowej
  • wskaźniki w perspektywie klienta (końcowego lub wewnętrznego)
  • wskaźniki w perspektywie procesów wewnętrznych
  • wskaźniki w perspektywie rozwoju
 • Analiza związków przyczynowo – skutkowych

 

Cechy

 • Praca on-line na danych rzeczywistych
 • Przełożenie różnych mierzonych wartości źródłowych na spójny zestaw mierników efektywności
 • Kontrola osiągania i utrzymanie krótko- i długoterminowych wyników
 • Wychwycenie czynników wpływające na osiąganie celów strategicznych

 

© 2002-2017 NMG