ERCO.Quality

ISO 9001

Wsparcie Systemu Zarządzania Jakoscią ISO 9001

Platforma ERCO.Net dzięki swojej funkcjonalności jest idealnym wsparciem i bazą SZJ w każdej branży. Umożliwia przechowywanie dokumentacji SZJ w formie elektronicznej z automatyczną implementacją rzeczywistych danych z procesów i wydrukami zapisów w przypadku zaistnienia takiej potrzeby

 

Cechy

 • Tworzenie baz wymogów i normatywów określonych przez klienta
 • Automatyczna weryfikacja spełnienia wymagań klienta
 • Automatyczne monitorowanie osiąganych parametrów wyrobów i usług
 • Precyzyjne planowanie celów i zasobów
 • Monitoring czasu pracy i wydajności
 • Bieżący rejestr przyczyn i skutków awarii oraz przestojów
 • Prowadzenie bieżących analiz z systemów pomiaru i wartości mierzalnych w celu nadzoru nad spełnieniem wymagań klienta i zgodności z normatywami.
 • Automatyczny nadzór nad miejscami styku procesów
 • Bezpośredni dostęp (z jednego pulpitu) do wszystkich obwodów sterowania jakością
 • Automatyczne, natychmiastowe wykrywanie anomalii i niezgodności
 • Baza wiedzy
 • Automatyczne tworzenie list rankingowych

 

Możliwości

 • Automatyzacja zapisów
 • Elektroniczna implementacja wymagań klienta do realizowanych procesów
 • Bezpośredni dostęp do danych w czasie rzeczywistym
 • Elektroniczna archiwizacja danych z możliwością natychmiastowego wydruku
 • Prowadzenie i dostęp do dokumentacji wymaganej przez organy kontroli
 • Podejmowanie decyzji na podstawie faktycznych danych
 • Alarmy i  powiadomienia w CCP

 

© 2002-2017 NMG