ERCO.Net

ERCO.Net to zintegrowana Platforma rejestracji i analizy danych związanych ze środowiskiem produkcji oraz zarządzaniem energią. ERCO.Net jest przygotowany do współpracy z urządzeniami pomiarowymi różnych mediów i wielkości fizycznych. Pozwala kontrolować poprawność przebiegu procesu technologicznego oraz monitorować i analizować zużycie wszystkich mediów energetycznych. Platforma – bazując na modułowej architekturze – posiada możliwość elastycznego dostosowywania do indywidualnych potrzeb zarówno pojedynczego użytkownika jak i całej organizacji, dzięki czemu wdrażane rozwiązanie może objąć dowolne wybrane sfery działalności danego Klienta. ERCO.Net jest doskonałym narzędziem analitycznym zarówno służb technicznych jak i finansowo-księgowych. Wspiera działania decyzyjne zarówno w zakresie optymalizacji kosztów produkcji, kontroli jakości jak i w obszarze redukcji kosztów zakupu oraz zużycia mediów energetycznych poprzez identyfikację miejsc dla działań oszczędnościowych. Platforma  oferuje bogate funkcje i opcje analityczne, prognostyczne, planistyczne i symulacyjne.

Proponowane  rozwiązanie funkcjonuje w ramach architektury przedstawionej na rysunku poniżej.

platforma erco

Źródła danych

Źródła danych

Architektura zaproponowanego rozwiązania umożliwia zarówno bezpośrednie odczyty danych z urządzeń pomiarowych poprzez dostępne wyjścia cyfrowe lub analogowe jak i import kluczowych danych z istniejących na danym obiekcie systemów dedykowanych (np. zasilania awaryjnego, klimatyzacji, ogrzewania, wentylacji, centralek alarmowych, urządzeń nadzorujących ruch w sieci i innych).

Architektura systemu umożliwia ponadto eksport/import dowolnych danych do pliku CSV/Excel oraz integrację z innymi systemami np.:

  • klasy ERP w celu:
    • prowadzenia ewidencji kosztów, zapewniając pełne odwzorowanie struktury MPK oraz planów kont z systemów
    • aktualizacji danych o obiektach/urządzeniach, ich wartości księgowej i wysokości amortyzacji
  • pomiarowymi z wykorzystaniem dostępnych protokołów (np. OPC, FTP, SNMP itp.) lub poprzez dedykowane interfejsy zdefiniowane na etapie wdrożenia
  • klasy Helpdesk, gdzie na podstawie alarmów automatycznie generowane są zgłoszenia

Źródłem danych dla systemu mogą być także użytkownicy, którzy w sposób ręczny lub półautomatyczny (poprzez czytniki kart magnetycznych, kodów kreskowych, pulpity dotykowe, etc.) wprowadzają dane do systemu, które są uzupełnieniem danych zbieranych w trybie on-line i biorą udział w dalszych analizach.

© 2002-2017 NMG