Dbałość firmy NMG S.A. o ochronę danych osobowych

NMG S.A. stosując się do przepisów prawa przedstawia Państwu swoją politykę prywatności. Z treści dokumentu dowiecie się Państwo jak będziemy chronić, zbierać i wykorzystywać dane osobowe. Ochrona poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych jest dla NMG jest priorytetem.

Dane osobowe

Witryna internetowa NMG S.A. nie jest narzędziem do zbierania Państwa danych osobowych
(np. imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu email) za wyjątkiem przypadków, w których Państwo sami wyrazicie na powyższe zgodę (np. wypełniając formularz kontaktowy, bądź w przypadkach w których pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych).

Cel wykorzystania

Uzyskane od Państwa dane osobowe (formularz kontaktowy), wykorzystujemy zwykle, by odpowiedzieć na Państwa pytanie, przygotować ofertę lub udostępnić Państwu konkretne informacje bądź usługi - a także do utrzymania kontaktu z Państwem, jako naszymi klientami.

  • Możemy przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe oraz udostępniać je naszym partnerom (np. podwykonawca) aby lepiej zrozumieć potrzeby Państwa firmy i móc ulepszać nasze produkty oraz przygotować dla Państwa wycenę, ofertę, usługę.
  • Możemy też (my lub strona trzecia w naszym imieniu) wykorzystywać Państwa dane do przekazywania informacji o naszej ofercie, które mogą Państwu pomóc w prowadzeniu firmy lub też do prowadzenia internetowych sondaży ułatwiających nam zrozumienie potrzeb klientów.

Nie prowadzimy sprzedaży ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Państwa danych stronom trzecim, za wyjątkiem partnerów firmy NMG S.A.. Wyrażenie przez Państwa zastrzeżenia odnośnie wykorzystania Państwa danych zostanie uszanowane.

Ograniczenie celu

  • Firma NMG S.A. zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe podane przez Państwa w sieci zgodnie z określonym przez Państwa celem. Jednocześnie zastrzegamy możliwość ujawnienia danych w poniższych sytuacjach:
  • do przygotowania ofert, negocjowania i realizacji umów z Państwem;
  • dla osiągnięcia celu dodatkowego, bezpośrednio związanego z celem, w którym dane zostały pierwotnie udostępnione;
  • ze względów wymaganych przepisami prawnymi lub na żądanie uprawnionych organów rządowe lub sądownicze;
  • do czynności procesowych i sądowych (akt oskarżenia, obrona, itd.)
  • w celu przeciwdziałania oszustwu lub innym bezprawnym działaniom np. ataki na systemy informatyczne firmy i produkty.

Dane telekomunikacyjne i dane użytkownika

W trakcie wizyt na naszej stronie internetowej, automatycznie wytwarzane są dane telekomunikacyjne (np. adres IP) i dane użytkownika (np. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i przebiegu każdej sesji, a także o usługach telekomunikacyjnych wykorzystanych do uzyskania dostępu), które mogą w niektórych przypadkach być powiązane z danymi osobowymi. Zbieranie, przetwarzane i wykorzystywane w ten sposób uzyskanych danych będzie się odbywało tylko w zakresie zaistniałej konieczności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane nieosobowe zbierane automatycznie

Państwa odwiedziny na naszych witrynach internetowych dają nam możliwość automatycznego (bez wypełniania formularza kontaktowego) zbierania danych nieosobowych (np. nazwa przeglądarki i systemu operacyjnego, adres domeny strony witryny internetowej, z której przeszli Państwo na naszą witrynę, liczba odwiedzin, średni czas spędzany na stronie, oglądane strony). Istnieje prawdopodobieństwo wykorzystywania tych danych w celach statystycznych, aby śledzić atrakcyjność naszych stron i ulepszać ich działanie oraz uzupełniać ich zawartość.

"Cookies" - informacje automatycznie zachowywane na Państwa komputerze

W trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej możemy umieszczać na Państwa komputerze pewne dane w postaci tzw. cookies - plików, które pozwalają nam automatycznie rozpoznać Państwa komputer podczas następnych odwiedzin. Pliki te umożliwiają dostosowanie wyglądu witryny do Państwa zainteresowań (w przypadku korzystania z newslettera zachować hasło, by nie musieli go Państwo wpisywać od nowa za każdym razem). W celu nie otrzymywania cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem.

Dzieci

Spółka NMG nie zbiera w sposób świadomy danych osobowych dzieci. Jednocześnie nie nalegamy, by uzyskały wcześniej zgodę rodziców, o ile wymagają tego stosowne przepisy. Dane osobowe dzieci mogą być wykorzystywane bądź ujawniane tylko w zakresie dopuszczalnym przez prawo, w celu uzyskania zgody rodziców zgodnie z obowiązującym prawem lub w celu ochrony dziecka. Definicja "dziecka" i "dzieci" powinna uwzględniać stosowne przepisy prawa, a także zwyczaje narodowe, regionalne i kulturalne.

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych przed niezamierzonym nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą, tudzież przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, NMG S.A. korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Łącza do innych witryn internetowych

Witryny firmy NMG współpracują z łączami do innych witryn internetowych. NMG S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny metody w zakresie ochrony danych osobowych.

Pytania i uwagi

NMG S.A. odpowiada na wszelkie uzasadnione prośby o wgląd do danych osobowych oraz skorygowanie bądź usunięcie ewentualnych rozbieżnościi. W miarę rozwoju Internetu oraz modyfikacji regulacji prawnych zmieniać się będzie również nasza polityka ochrony danych osobowych. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na niniejszej stronie. Prosimy odwiedzać ją regularnie.

© 2002-2017 NMG