Smart Building

Wykorzystywane przez nas zaawansowane rozwiązania techniczne pozwalają na zdalne sterowanie wszelkiego rodzaju instalacjami i urządzeniami umożliwiając łatwe i skuteczne zarządzanie funkcjonowaniem obiektów.

Inteligentne budynki to nie futurystyczna wizja przenosząca nas w odległą przyszłość, a otaczająca nas już rzeczywistość. Zaawansowanie rozwiązań technicznych pozwalajcych na zdalne sterowanie wszelkiego rodzaju instalacjami i urządzeniami umożliwia łatwe zarządzanie funkcjonowaniem obiektów. By było ono skuteczne i efektywne niezbędne jest jednak odpowiednio dobrane oprogramowanie.

Dostosowane do potrzeb odbiorców produkty NMG umożliwiają scentralizowane i zdalne zarządzanie obiektami. Trójwymiarowe wizualizacje graficzne rzutów budynku z naniesionymi instalacjami elektrycznymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi, grzewczymi czy chłodniczymi sprawiają że skuteczne sterowanie urządzeniami stało się proste jak nigdy dotąd. Dzięki dostarczanym i odpowiednio analizowanym przez oprogramownie NMG informacjom może ono być także efektywne a infrastruktura obiektu wykorzystywana w sposób optymalny. Dane o stanach pracy poszczególnych instalacji są gromadzone i archiwizowane na bieżąco, mogą być wykorzystane do sterowania w sposób automatyczny lub półautomatyczny. Właściwe wykorzystanie narzędzi BMS (Building Management System) zapewnia nie tylko oszczędność ale także komfort i bezpieczeństwo.

Produkty i rozwiązania NMG mogą być wykorzystywane zarówno przez duże przedsiębiorstwa dla których najważniejsze jest scentralizowanie zarządzania wieloma obiektami, jak i dla klientów indywidualnych którzy cenią przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo w użytkowaniu swojej nieruchomości.

Najważniejsze funkcje produktów NMG

  • Graficzne odwzorowanie rzutów budynków wraz z instalacjami technicznymi
  • Stały monitoring wszystkich instalacji technicznych
  • Możliwość zdalnego sterowania wszystkimi instalacjami i urządzeniami w budynku
  • Kontrola dostępu do obiektów i konkretnych pomieszczeń
  • Automatyzacja procesów sterowania instalacjami i urządzeniami w oparciu o konkretne wskaźniki
  • Integracja wszystkich elementów infrastruktury technicznej budynku

Użytkownicy produktów NMG

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Znajdziemy najwłaściwsze rozwiązania informatyczne dla prowadzonej przez Ciebie działalności. Rozwijaj swój biznes korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia.

+48 52 370 34 00 nmg@nmg.pl Zobacz więcej