Public & Community

Jednostki administracji publicznej wspieramy w budowie systemów informatycznych opartych na najnowocześniejszych rozwiązaniach i technologiach. Przybliżamy je do realizacji idei Smart City oddziaływując tym samym na komfort i jakość życia mieszkańców

NMG SA zajmuje się projektowaniem autorskiego oprogramowania i wyspecjalizowanych systemów informatycznych na potrzeby jednostek administracji publicznej. Odpowiadamy na potrzeby związane z transportem, bezpieczństwem, skutecznym zarządzaniem infrastrukturą czy ekologią. Wykorzystanie rozwiązań NMG przez samorządy i administrację rządową ułatwia celowe i oszczędne dysponowanie środkami publicznymi. Umożliwia osiąganie lepszych efektów działalności bez zwiększania nakładów. Nasze produkty rozwijamy w oparciu o pojawiajce się nowe potrzeby i oczekiwania naszych klientów.

Instytucjom z którymi współpracujemy dajemy poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Dbamy by oferowane przez NMG oprogramowanie nadążało za zmieniającymi się przepisami, krajowymi i lokalnymi. Efekty wykorzystania rozwiązań informatycznych stworzonych z myślą o sektorze public & community są oczuwalne zarówno dla społeczności na której potrzeby mają odpowiadać jak i przez kooperantów i partnerów instytucji wykorzystującej oprogramowanie.

 

 

 

Najważniejsze funkcje produktów NMG

  • Ewidencja obiektów i infrastruktury komunalnej, miejskiej
  • Obsługa rozliczeń z dostawcami
  • Ewidencja, monitoring i analizy kosztów mediów, utrzymania obiektów, wskaźników energetycznych
  • Ograniczenie zużycia energii wynikające z harmonogramowania pracy urządzeń
  • Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pracy
  • Zwiększenia zysku, w wyniku poprawy efektywności i obniżenia opłat środowiskowych

Użytkownicy produktów NMG

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Znajdziemy najwłaściwsze rozwiązania informatyczne dla prowadzonej przez Ciebie działalności. Rozwijaj swój biznes korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia.

+48 52 370 34 00 nmg@nmg.pl Zobacz więcej