Do góry

Projekt IUSER - Kierownik B+R

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/IUSER/2017

Bydgoszcz, dnia 20.02.2017

dotyczące wyboru kadry naukowej do realizacji projektu „System sterowania popytem poprzez aktywne urządzenia w instalacjach odbiorców indywidualnych i komercyjnych w oparciu o dane ON-LINE z systemu klasy AMI”, na funkcję Kierownika B+R.

Usługa badawcza jest planowana w ramach projektu, dla którego NMG SA ubiega się o dofinansowanie w ramach Konkursu 7/1.2/2016 IUSER, działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

 

 

 
 
Powered by Phoca Download
© 2002-2017 NMG