Do góry

Projekt IUSER - Zapytanie podwykonawcze

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/IUSER/2017

Bydgoszcz, dnia 20.02.2017

dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu pt.  „System sterowania popytem poprzez aktywne urządzenia w instalacjach odbiorców indywidualnych i komercyjnych w oparciu o dane ON-LINE z systemu klasy AMI” obejmująca prace B+R. Usługa badawcza jest planowana w ramach Projektu, dla którego Spółka NMG S.A. ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”  Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, konkurs 7/1.2/2016_iUSER.

 

 

 
 
Powered by Phoca Download
© 2002-2017 NMG