24.05.2018

Obowiązek informacyjny

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych lub „RODO”) pragniemy Państwa poinformować na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem:

http://www.nmg.pl/pl/pages/53/ochrona-danych-osobowych

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Znajdziemy najwłaściwsze rozwiązania informatyczne dla prowadzonej przez Ciebie działalności. Rozwijaj swój biznes korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia.

+48 52 370 34 00 nmg@nmg.pl Zobacz więcej