Budowa modułu wspomagającego podejmowanie decyzji z wykorzystaniem algorytmów modelowania statystycznego oraz sieci neuronowych

 

Nr: POIR.02.03.02-04-0037/17
wartość projektu: 500 610,00 zł
wartość dofinansowania: 340 000,00 zł
jednostka pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
okres realizacji: 01.11.2017 - 01.04.2019

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu, którym będzie oprogramowanie Erco.Intelligence, wspomagające podejmowanie decyzji z wykorzystaniem algorytmów modelowania statystycznego oraz sieci neuronowych, wykorzystujące mechanizmy uczenia maszynowego. Oprogramowanie będzie stanowić moduł oferowanego obecnie przez NMG S.A. systemu Erco.Net

Szereg prac B+R umożliwi przygotowanie optymalnego modelu, opracowanie niezbędnych algorytmów oraz ich implementację jako integralnej części systemu Erco.Net, tak by wspomagały one zachodzące w systemie procesy.

W efekcie realizacji projektu powstanie innowacyjny produkt, który będzie modułem uczącym się, wspomagającym podejmowanie decyzji, analizującym i wykrywającym anomalie i zagrożenia oraz optymalizującym procesy. Produkt ten dedykowany będzie do podmiotów, w których efektywne zarządzanie infrastrukturą czy też wzrost efektywności energetycznej mają istotne znaczenie.