Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w NMG S.A.

Nr: POIR.02.01.00-00-0239/16
wartość projektu: 5 845 231,25 zł
wartość dofinansowania: 2 613 721,29 zł
jednostka pośrednicząca: Ministerstwo Rozwoju
okres realizacji: 01.09.2016 - 31.12.2020

W nowo wybudowanym budynku Centrum Badań i Rozwoju NMG S.A., rozpoczęła się realizacja pierwszych projektów badawczo-rozwojowych.

Aktualna agenda prac zawiera trzy tematy.

  • Pierwszy z nich, realizowany wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, związany jest z wykorzystaniem technologii LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) do przesyłania danych. LoRaWAN jest technologią  niskonakładową i może stanowić alternatywne rozwiązanie dla technologii GSM. Problemem badawczym jaki stawiamy w tym projekcie jest znalezienie granicy wydajności sieci LoRa dla przesyłu danych pomiarowych z rozproszonej sieci liczników mediów komunalnych (energia, gaz, woda, ciepło, etc.). Gromadzone dane pomiarowe wykorzystywane są na cele rozliczania odbiorców oraz monitorowania i sterowania urządzeniami. Stąd pojawia się problem ilości danych w jednostce czasu jaka musi być przesłana w sieci. Wynik projektu pozwoli nam na określenie do jakich zastosowań sieć oparta na LoRa WAN może być wykorzystywana, jaka ilość urządzeń może podlegać zdalnemu odczytowi na danym obszarze oraz jak szeroki zakres danych możemy pobierać z liczników elektronicznych, które udostępniają znacznie więcej danych niż tylko stan liczydła. Znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania może być kluczowe dla dalszego rozwoju technologii IoT nie tylko w naszej firmie.
  • Geneza drugiego z projektów, realizowanego we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wynika z naszych doświadczeń wdrażania systemu ERCO.Net, który umożliwia Klientom przemysłowym bieżące monitorowanie poziomu zużycia mediów. Spływają do nas zapytania od Klientów, o możliwość prognozowania poziomu zużycia mediów w jakimś horyzoncie czasowym, bazując na danych historycznych, które przechowywane są w bazie odczytów, oraz skorelowanie ich z planami produkcyjnymi. Efektem projektu mają być opracowane algorytmy prognozowania, które zostaną wykorzystane w planowaniu zapotrzebowania na media energetyczne oraz optymalizacji ich poziomów, określonych w umowach z dostawcami.
  • Trzeci z projektów, realizowany we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, związany jest z tematem „Inteligentnego Budynku”. Systemy sterowania zainstalowane w takim budynku, działają z logiką ustaloną przez ich administratora. Problem badawczy, jaki sobie postawiliśmy, związany jest z wprowadzeniem elementu „sztucznej inteligencji”, która analizując parametry pracy urządzeń sterujących ogrzewaniem , oświetleniem, klimatyzacją oraz analizując obecność pracowników w pomieszczeniach, wspomoże administratora w aktywnym sterowaniu infrastrukturą, dzięki czemu zoptymalizowane zostaną koszty mediów energetycznych związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej.