Zapytanie ofertowe NMG- Bony na innowacje dla MŚP

2017-07-24

W związku z ubieganiem się firmy NMG S.A. o dofinansowanie w ramach działania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przesyłam zapytanie ofertowe, którego tematykę przybliży Państwu zapoznanie się z załączonymi w wiadomości e-mail dokumentami.