Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie wyboru oferty na pełnienie funkcji Kierownika B+R

27.11.2017 r.

W wyniku postępowania wyłoniono ofertę na pełnienie funkcji Kierownika B+R w ramach realizacji projektu pn.: ‘Platforma do efektywnego zarządzania siecią SN z uwzględnieniem potrzeb odbiorców, jako nowy techniczno-ekonomiczny model analiz procesów dystrybucyjnych energii elektrycznej, uwzględniający efektywność energetyczną’. Oferta Dr inż. Edwarda Siwego, otrzymując 84 pkt., zostaje wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Plik PDF