Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie wyboru oferty na wykonanie usług badawczych

2017-11-16

W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę usług badawczych w ramach realizacji projektu pn.: ‘Platforma do efektywnego zarządzania siecią SN z uwzględnieniem potrzeb odbiorców, jako nowy techniczno-ekonomiczny model analiz procesów dystrybucyjnych energii elektrycznej, uwzględniający efektywność energetyczną’. Oferta Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, zlokalizowanego przy ul. B. Krzywoustego 2 w Gliwicach (44-100), otrzymując 84 pkt. zostaje wybrana jako najkorzystniejsza.

Plik PDF