Zapytanie ofertowe w Projekcie iUSER / Specjalista

20.02.2017 Zapytanie ofertowe nr 3/iUSER/2017 dotyczące wyboru kadry naukowej do realizacji projektu „System sterowania popytem poprzez aktywne urządzenia w instalacjach odbiorców indywidualnych i komercyjnych w oparciu o dane ON-LINE z systemu klasy AMI”, na funkcję Specjalisty.

Usługa badawcza jest planowana w ramach projektu, dla którego NMG SA ubiega się o dofinansowanie w ramach Konkursu 7/1.2/2016 IUSER, działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe

Umowa warunkowa