Budowa budynku biurowego pełniącego funkcję Centrum Badawczo – Rozwojowego NMG S.A. - przesunięcie terminu składania dokumentów

2018-02-22

Informujemy, że termin składania ofert w Zapytaniu Ofertowym nr 1/CBR/2018 „Budowa budynku biurowego pełniącego funkcję Centrum Badawczo – Rozwojowego NMG S.A.” został przesunięty na dzień 02.03.2018r., godz. 10:00. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi: w dniu 02.03.2018r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego.

PDF

Aktualizacja informacji: POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIOWNE