Wykup obligacji serii A i B

2017-07-31

Spółka NMG S.A. informuję, że w dniu 31.07 2017 roku spółka dokonała wykupu emitowanych przez siebie obligacji serii A i B wraz z należnymi odsetkami zgodnie z deklaracją złożoną w pismach do obligatariuszy serii A i B z dnia 09.06.2017 i 18.06.2017 r.