Zgromadzenie Obligatariuszy serii E

2017-09-26

Zarząd NMG S.A  informuje, że w dniu 26.09.2017 odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy serii E zmieniające treść Warunków Emisji Obligacji (WEO) z dnia  8 maja 2017 roku. W załączeniu protokół, warunki emisji oraz oświadczenie emitenta serii E z dnia 26.09.2017 roku

Oświadczenie emitenta

Warunki emisji