Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego

2018-05-10

Bydgoszcz, 2 maja 2018r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2/CBR/2018 w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w NMG S.A”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/CBR/2018 w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w NMG S.A” złożone zostały oferty przez firmy:
• BWJ Inwestycje Sp. z o.o., ul. Toruńska 109, 85-844 Bydgoszcz
• Pro Vento Energia Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz.

Oferta firmy BWJ Inwestycje Sp. z o.o. została odrzucona ze względu na nie spełnienie warunków formalnych.
Realizacja przedmiotu zapytania ofertowego zostanie powierzona firmie Pro Vento Energia Sp. z o.o.

 

Sporządził: Zbigniew Czajkowski

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego