Zapytanie ofertowe nr 2/B+R/K4/1.1.1/2018

2018-11-29

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/B+R/K4/1.1.1/2018dotyczące wyboru kadry naukowej w ramach projektu pt.: „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI KIEŁKÓW ROŚLINNYCH WZBOGACONYCH ZWIĄZKAMI ŻELAZA, MAGNEZU ORAZ PROBIOTYKAMI WRAZ Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEJ KONTROLI WARUNKÓW WZROSTU”, na funkcję Specjalista.

Usługa badawcza jest planowana w ramach projektu, dla którego NMG SA ubiega się o dofinansowanie w zakresie Konkursu 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r., „Szybka ścieżka” MŚP.

Informujemy, iż w formularzu zapytania ofertowego wprowadziliśmy korektę w punkcie 3. Opis przedmiotu zapytania ofertowego, dotyczącą liczby godzin i zaangażowania w poszczególnych etapach projektu.

Składając ofertę prosimy o ponowne pobranie udostępnionego dokumentu na stronie.

Termin składania ofert upływa w dniu: 11.12.2018r.

Zapytanie ofertowe dostępne jest w poniższych linkach:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/applicant/2343

Zapytanie ofertowe nr 2/B+R/K4/1.1.1/2018

Wyjaśnienie