Zapytanie ofertowe nr 9/B+R/K4/1.1.1/2018

2018-12-06

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/B+R/K4/1.1.1/2018 dotyczące wyboru kadry naukowej w ramach projektu pt.: „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI KIEŁKÓW ROŚLINNYCH WZBOGACONYCH ZWIĄZKAMI ŻELAZA, MAGNEZU ORAZ PROBIOTYKAMI WRAZ Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEJ KONTROLI WARUNKÓW WZROSTU”, na funkcję Kierownika B+R.

Usługa badawcza jest planowana w ramach projektu, dla którego NMG SA ubiega się o dofinansowanie w zakresie Konkursu 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2018 r., „Szybka ścieżka” MŚP.

Termin składania ofert upływa w dniu: 13.12.2018r.

Zapytanie ofertowe dostępne jest w poniższych linkach:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/applicant/2343

Zapytanie ofertowe nr 9/B+R/K4/1.1.1/2018