Zintegrowana platforma do zarządzania popytem i podażą energii elektrycznej w obszarze odbiorców końcowych.

Nr POIR.01.02.00.00-0323/16 
wartość projektu: 3 421 236,78 zł
wartość dofinansowania: 2 351 211,41 zł
jednostka pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
okres realizacji: 01.10.2017 - 31.12.2020

Przedmiotem projektu jest stworzenie zintegrowanej platformy do zarządzania popytem i podażą energii elektrycznej w obszarze odbiorców końcowych.

Celem projektu jest dostarczenie klientom korzystającym z rozwiązań typu Smart Metering niezawodnego narzędzia do rozliczania energii w ramach redukcji mocy (ang. Demand Side Response), w tym redukcji interwencyjnych a docelowo redukcji codziennych w ramach Aktywnej Jednostki Grafikowej.

Platforma umożliwi zarządzanie w sposób automatyczny całym procesem organizacji redukcji mocy wśród różnych konsumentów i prosumentów na wyznaczonym wirtualnie obszarze w ramach wirtualnej jednostki grafikowej.

Cechą wyróżniającą platformę będzie wykorzystanie algorytmów sieci neuronowych do prognozowania o wysokim stopniu dokładności zużycia energii przez różnego rodzaju odbiorców uwzględniając zewnętrzne zmienne bazujące m.in. na profilach mocy użytkowników. Przewiduje się także w ramach projektu opracowanie generatora taryf dynamicznych cen prądu z wykorzystaniem tzw. cenotwórstwa czasu rzeczywistego z pobieranych na bieżąco odczytów z systemu Smart Metering z uwzględnieniem innych warunków zewnętrznych.

Rejestracja w projekcie: https://dsr.nmg.pl/