Zintegrowany system modelowania oraz graficznego projektowania instalacji elektrycznych na statkach

2019-04-26

Nr POIR.01.02.00-00-0005/18 
wartość projektu: 9 791 445,00 zł
wartość dofinansowania: 6 052 491,38 zł
jednostka pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
okres realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2021

Przedmiotem projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu modelowania oraz graficznego projektowania instalacji elektrycznych na statkach.

Celem projektu jest opracowanie platformy służącej do modelowania oraz graficznego projektowania instalacji elektrycznych na statkach, na potrzeby stoczni oraz innych firm z przemysłu stoczniowego i branży morskiej.
Projektowanie i wykonanie układów elektroenergetycznych na statkach według obecnie wykorzystywanych technologii stanowi jeden z największych problemów technicznych w procesie budowy statków. Obecne technologie nie pozwalają na wyeliminowanie niepewności technicznej związanej z mocą napędu oraz wydajnością układu elektrycznego. Dla rozwiązania problemu, Remontowa Electrical Solutions oraz NMG podejmą się przeprowadzenia prac B+R, które pozwolą stworzyć kompleksową platformę do projektowania, modelowania i testowania w warunkach cyfrowych docelowych rozwiązań układów elektroenergetycznych, które następnie będzie można wykonać na statkach z wyeliminowaniem wszelkich niepewności technicznych już na etapie projektowania.