System do efektywnego zarządzania popytem i podażą energii elektrycznej w obszarze małych i średnich obiektów, jako nowy model funkcjonowania energetyki

 

 

Nr: POIR.01.01.01.00-0313/17
wartość projektu: 5 506 231,05 zł
wartość dofinansowania: 3 867 788,34
jednostka pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
okres realizacji: 01.01.2018 - 31.03.2021

Głównym celem projektu, jest stworzenie systemu wspierającego algorytmy do zarządzania budynkami w obszarze małych i średnich obiektów. System umożliwi automatyczne kontrolowanie popytu i podaży na energię elektryczną m.in. w obszarach: budownictwa mieszkaniowego, mini osiedli, obiektów publicznych (np. urzędy, przedszkola, szkoły), obiektów biznesowych (np. biurowce, zakłady przemysłowe i produkcyjne), jako uzupełnienia programów DSR/DSM (ang. Demand Side Response / Demand Side Management) wraz z dostosowaniem odpowiednich algorytmów zarządzania energią w tych obiektach.

System opracowany w projekcie, wykorzystując algorytmy sieci neuronowych, pozwoli na włączenie prosumentów do aktywnego udziału w rynku mocy, w tym dostosowanie się odbiorców do przesyłanych komunikatów od OSD w kontekście regulowania zapotrzebowania na energię elektryczną oraz przeprowadzania redukcji mocy (programy DSR/DSM) z uwzględnieniem komfortu użytkowników i przy zachowaniu niezależności danej jednostki (z własnym źródłem energii odnawialnej).

Z kolei doposażenie poszczególnych obiektów w trakcie projektu m.in. o stacje ładowania pojazdów elektrycznych, ale również zbiorników wody czy domowych akumulatorów energii umożliwi stworzenie wirtualnych magazynów, które będą potrafiły „współpracować” z przedmiotowym systemem. Opracowane narzędzie będzie zawierało również nowatorskie podejście do rozwinięcia obecnie wykorzystywanych systemów BMS, w oparciu o dodatkowe moduły służące do zarządzania budynkami zero-emisyjnymi z poziomu OSD oraz Klientów Indywidualnych.

Końcowa wersja systemu zapewni pełną funkcjonalność świadczenia usług na rzecz lokalnego operatora przez odbiorców końcowych w ramach usługi regulacji mocy i bilansowania energii. Zostanie to osiągnięte poprzez stworzenie stabilnego i przejrzystego systemu rozliczeń za energię (prognozowania kosztów), co bezpośrednio powiązane jest z prognozowaniem profilu mocy i bilansu energii w mikrosieciach włączonych do usługi oraz znajomością potencjału regulacyjnego i negocjacyjnego odbiorców końcowych (w zakresie sterowania urządzeniami odbiorczymi, źródłami i magazynami), a także potencjału dostępnych w kontrolowanym obszarze magazynów energii.

System będzie stanowił zupełnie nowy produkt zarówno na rynku polskim, jak i z międzynarodowym i z pewnością można uznać, że produkt końcowy będzie charakteryzował się przełomową innowacyjnością.