Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

2020-09-02

Nr POIR.03.04.00-04-0003/20-00 
wartość projektu: 260 323,32 zł
wartość dofinansowania: 260 323,32 zł
jednostka pośrednicząca: Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
okres realizacji: 01.07.2020 - 30.09.2020

Informujemy, że w dniu 30 lipca 2020r. NMG S.A. zawarło z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla NMG S.A., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego