Wykup obligacji serii F

2021-03-05

Spółka NMG S.A. informuje, że na podstawie § 14 Warunków Emisji Obligacji serii F, w dniu 27 stycznia 2021 roku dokonała wykupu całości emitowanych przez siebie obligacji serii F, wraz z należnymi odsetkami zgodnie z zapisem w Warunkach Emisji Obligacji.