Smart Building

Wykorzystywane przez nas zaawansowane rozwiązania techniczne pozwalają na zdalne sterowanie wszelkiego rodzaju instalacjami i urządzeniami umożliwiając łatwe i skuteczne zarządzanie funkcjonowaniem obiektów

Inteligentne budynki to nie futurystyczna wizja przenosząca w odległą przyszłość, a otaczająca nas rzeczywistość. Zaawansowanie rozwiązań technicznych pozwalajcych na zdalne sterowanie wszelkiego rodzaju instalacjami i urządzeniami umożliwia łatwe zarządzanie funkcjonowaniem obiektów. Jednak by było ono skuteczne i efektywne niezbędne jest odpowiednio dobrane oprogramowanie.

Dostosowane do potrzeb Odbiorców produkty NMG umożliwiają scentralizowane i zdalne zarządzanie obiektami. Trójwymiarowe wizualizacje graficzne rzutów budynku z naniesionymi instalacjami elektrycznymi, wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi, grzewczymi czy chłodniczymi sprawiają, że skuteczne sterowanie urządzeniami stało się proste jak nigdy dotąd. Dzięki dostarczanym i odpowiednio analizowanym przez oprogramownie NMG informacjom zarządzanie budynkiem staje się bardziej efektywne a infrastruktura obiektu jest wykorzystywana w sposób optymalny. Dane o stanach pracy poszczególnych instalacji są gromadzone i archiwizowane na bieżąco, mogą być wykorzystane do sterowania w sposób automatyczny lub półautomatyczny. Właściwe wykorzystanie narzędzi BMS (Building Management System) zapewnia nie tylko oszczędność ale także komfort i bezpieczeństwo.

Produkty i rozwiązania NMG mogą być wykorzystywane zarówno przez duże przedsiębiorstwa, dla których najważniejsze jest scentralizowanie zarządzania wieloma obiektami, jak i dla Klientów indywidualnych, którzy cenią przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo w użytkowaniu swojej nieruchomości.

Najważniejsze funkcje produktów NMG

  • graficzne odwzorowanie rzutów budynków wraz z instalacjami technicznymi
  • stały monitoring wszystkich instalacji technicznych
  • możliwość zdalnego sterowania wszystkimi instalacjami i urządzeniami w budynku
  • kontrola dostępu do obiektów i konkretnych pomieszczeń
  • automatyzacja procesów sterowania instalacjami i urządzeniami w oparciu o konkretne wskaźniki
  • integracja wszystkich elementów infrastruktury technicznej budynku

Użytkownicy produktów NMG

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Znajdziemy najwłaściwsze rozwiązania informatyczne dla prowadzonej przez Ciebie działalności. Rozwijaj swój biznes korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia.

+48 52 370 34 00 nmg@nmg.pl Zobacz więcej