Public & Community

Wspieramy jednostki administracji publicznej w budowie systemów informatycznych opartych na najnowocześniejszych rozwiązaniach i technologiach. Przybliżamy je do realizacji idei Smart City oddziałując tym samym na komfort i jakość życia mieszkańców

NMG S.A. zajmuje się zarówno projektowaniem autorskiego oprogramowania, jak i wyspecjalizowanych systemów informatycznych na potrzeby jednostek administracji publicznej. Odpowiadamy na potrzeby związane z transportem, bezpieczństwem, skutecznym zarządzaniem infrastrukturą czy ekologią. Wykorzystanie rozwiązań NMG przez samorządy i administrację rządową ułatwia celowe
i oszczędne dysponowanie środkami publicznymi. Umożliwia to osiąganie lepszych efektów działalności bez zwiększania nakładów finansowych. Nasze produkty rozwijamy w oparciu o pojawiające się nowe potrzeby i oczekiwania naszych Klientów.

Instytucjom, z którymi współpracujemy dajemy poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu. Dbamy by oferowane przez NMG oprogramowanie nadążało za zmieniającymi się przepisami, krajowymi i lokalnymi. Efekty wykorzystania rozwiązań informatycznych stworzonych z myślą
o sektorze public & community są odczuwalne dla społeczności, na której potrzeby mają odpowiadać oraz dla kooperantów i partnerów instytucji wykorzystującej oprogramowanie.

Najważniejsze funkcje produktów NMG

  • ewidencja obiektów i infrastruktury komunalnej, miejskiej
  • obsługa rozliczeń z dostawcami
  • ewidencja, monitoring i analizy kosztów mediów, utrzymania obiektów, wskaźników energetycznych
  • ograniczenie zużycia energii wynikające z harmonogramowania pracy urządzeń
  • poprawa komfortu i bezpieczeństwa pracy
  • zwiększenia zysku, w wyniku poprawy efektywności i obniżenia opłat środowiskowych

Użytkownicy produktów NMG

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Znajdziemy najwłaściwsze rozwiązania informatyczne dla prowadzonej przez Ciebie działalności. Rozwijaj swój biznes korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia.

+48 52 370 34 00 nmg@nmg.pl Zobacz więcej