25.03.2020

NMG dostarcza Portal Przyłączeniowy dla Polskiej Spółki Gazownictwa

W dniu 20 marca 2020 roku Polska Spółka Gazownictwa uruchomiła system Portal Przyłączeniowy.

Portal został zaprojektowany, wykonany i zintegrowany z systemami wewnętrznymi PSG przez NMG S.A.

Rozwiązanie umożliwia obsługę niezbędnych formalności związanych z przyłączeniem do sieci gazowej dla odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw.

System daje możliwość obsługi procesu przyłączeniowego w PSG przez 24 godziny na dobę, bez konieczności wychodzenia z domu. Kontakt bezpośredni konieczny jest jedynie na etapie zawarcia Umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

W aktualnej sytuacji panującej w kraju Portal Przyłączeniowy jest jedyną drogą wnioskowania o przyłączenie do sieci gazowej.

Rozwiązanie umożliwia obsługę klientów indywidualnych oraz biznesowych, a w jej zakresie pozwala na złożenie wniosków o:

  • określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej,
  • określenie warunków przyłączenia,
  • zawarcie umowy o przyłączenie.

System oferuje również możliwość pobrania wygenerowanych przez PSG dokumentów oraz śledzenia przebiegu procesu przyłączeniowego, za pomocą bezpłatnych powiadomień sms lub/i e-mail.

Więcej szczegółów na ten temat na portalu CIRE: https://lnkd.in/g9_rrnX

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Znajdziemy najwłaściwsze rozwiązania informatyczne dla prowadzonej przez Ciebie działalności. Rozwijaj swój biznes korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia.

+48 52 370 34 00 nmg@nmg.pl Zobacz więcej