NMG SA otwiera zapisy na emisję obligacji serii D

2017-08-16

Spółka NMG S.A. informuję, że w dniu 16.08 2017 roku poprzez Ventus Asset Management  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otwarto zapisy na emisję obligacji serii D. Emisja ma charakter prywatny.

Uchwała w sprawie emisji obligacji serii D