Wykup obligacji serii C

2018-07-26

Spółka NMG S.A. informuję, że w dniu 22.06 2018 roku Spółka dokonała wykupu emitowanych przez siebie obligacji serii C  wraz z należnymi odsetkami zgodnie z zapisem w Warunkach Emisji Obligacji.

 

Uchwała w sprawie umorzenia obligacji serii C

Oświadczenie o zamknięciu ewidencji obligacji serii C