Regulamin realizacji zgłoszeń serwisowych NMG SA

Pobierz regulamin w PDF

1. Serwis - kontakt

Zlecenia serwisowe realizowane są przez:
NMG SA, ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz,
tel. 52 3703400, fax 52 362 00 50

2. Godziny pracy serwisu

Serwis NMG SA czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
Inne godziny pracy serwisu obowiązują wyłącznie w oparciu o aktualne umowy serwisowe.

3. Sposób zgłaszania napraw

Zgłoszenia przyjmowane są w następujący sposób:

▪ Osobiście pod wskazanym wyżej adresem
▪ Telefonicznie pod nr tel. 52 370 34 42
▪ Mail’owo na adres helpdesk@nmg.pl

Zgłoszenia serwisowe rejestrowane są w systemie informatycznym NMG SA i otrzymują właściwy, unikalny
numer. Wymagane jest podanie przez Klienta adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie
zarejestrowania zgłoszenia z właściwym numerem. Na numer przesłany w potwierdzeniu rejestracji
zgłoszenia zależy powoływać się w dalszej korespondencji.

4. Realizacja zgłoszeń serwisowych

Klienci posiadający aktualne umowy serwisowe
Zgłoszenia Klientów posiadających aktualne umowy serwisowe realizowane są zgodnie z warunkami
zawartymi w umowach.

Klienci nie posiadający umów serwisowych
1. Zgłoszenia objęte gwarancją realizowane są zgodnie z warunkami gwarancyjnymi
2. Zgłoszenia serwisowe pozagwarancyjne - płatne:

a. Jeśli Klient nie posiada umowy serwisowej SLA bądź wygasła gwarancja,
b. Jeśli zostały naruszone warunki gwarancji,
c. Usterka systemu powstała z winy użytkownika,
d. Zgłoszenie serwisowe nie jest uzasadnione, a wymagało zaangażowania do jego analizy
pracownika NMG (np. system pracuje poprawnie, zgłoszenie jest wynikiem
nieznajomości obsługi systemu, itp.).
e. W przypadku koniecznej rekonfiguracji, reinstalacji i podłączeń punktów w systemie
Erco.net
f. W przypadku koniecznej reinstalacji i rekonfiguracji systemu operacyjnego powstałej
z winy użytkownika

Zlecenia płatne realizowane są wyłącznie po akceptacji przez Klienta przedstawionych kosztów naprawy.
Wszystkie płatne zlecenia serwisowe zostaną wycenione przez Dział Handlowy firmy NMG SA, a faktura
zostanie przesłana wraz protokołem usługi serwisowej zawierającej opis podjętych działań serwisowych.