Wezwanie nr 3 do złożenia dokumentów akcji

2020-10-20